Click map to find nearby sawmills.
Map coordinates may be inaccurate

Wallnäs sågverk

Wallnäs AB, Vallnäs, SE-570 33 Mariannelund, Sweden
Sweden

Website: http://www.wallnas.se
Owned by: Wallnäs AB

Estimated production/capacity

Softwood75000 m3/yr
Total:75000 m3/yr

Search
sawmilldatabase.comRecent updates:

Sawmills
Bergkvist-Insjön
Bennsäters sågverk
Bäckebrons sågverk
Bäckalunds lövsåg
B A Carlssons saw & planing mill
Åsljunga sågverk
Älvsby såg
Älgsjö sågverk
Moheda